Skip to main content

We zijn er voor elkaar

Informatie en hulp tijdens de pandemie

Achtergrond

Het Coronavirus is overal en er is veel informatie. Om duidelijkheid te scheppen is het noodzakelijk de juiste informatie te verstrekken binnen onze gemeenschap. Door een gebrek aan sociale contacten en het niet, of niet goed beheersen van de Nederlandse taal blijft er veel onduidelijk en treft het virus daardoor relatief veel Nederlandse Liberianen.

Doelstelling

In dit project verstrekken wij informatie over het Coronavirus aan de Liberiaanse gemeenschap in Nederland, met extra oog voor de meest kwetsbare mensen. Naast informatie proberen we ook de kwetsbaardere personen te ondersteunen vooral ouderen. Denk hierbij aan boodschappen voor hen te doen, te vervoeren naar het ziekenhuis, te bezoeken en op andere manieren te ondersteunen. 

Was je handen
Houd afstand en geef elkaar de ruimte
Klachten? Blijf thuis en laat je testen
Zorg voor voldoende frisse lucht

NAAR DE LAN CORONA PAGINA →

Uitvoering

Middels ons netwerk, social media en online meetingen via Zoom lukt het goed in contact te blijven met onze leden en gemeenschap. Waar nodig bieden we extra hulp en letten er op dat ook de laatste updates van overheid en instanties gedeeld worden.