Skip to main content

Water voor Lofa County

Schoon drinkwater voor iedereen

Achtergrond

In Lofa County, Liberia is het in grote delen zeer moelijk om aan schoon drinkwater te komen. Als het er al is, is het schaars en zelden in de buurt. In dit warme droge deel van Afrika zijn hygiënische drinkwatervoorzieningen een belangrijke bijdrage aan een gezond leven. Regelmatig zelfs van levensbelang.

Doelstelling

In dit project willen wij in een 3-tal stadjes in Lofa County, waar mensen moeilijk toegang hebben tot schoon drinkwater watervoorzieningen realiseren. Het gaat hierbij om het boren van waterputten, het aanleggen van een waterplaats, het plaatsen van een Afridev handpomp. Hiermee kan water opgepompt worden tot een diepte van ongeveer 12 meter. Daarnaast voorlichten ten aanzien van sanitair en de noodzaak van schoon drinkwater. Het oprichten van watercomités en het introduceren van een revolving fund plus het beschikbaar stellen van de noodzakelijke onderdelen. In totaal worden er 3 waterputten aangelegd. Momenteel zijn wij druk bezig met de financiering van het project. Wij hopen medio 2021 met de uitvoering een start te maken.

Uitvoering

Samen met Bureau Inzicht, dat ervaring heeft in lokale ontwikkelingshulp in Afrika, van onderwijs tot gezondheidszorg en zo ook het aanleggen van waterputten (coördinatie en beheer), sturen wij onze samenwerkende partners ter plaatse aan. Wij zorgen voor de middelen en kennisoverdracht, het toepassen daarvan kan niet beter dan door de lokale gemeenschap. Zo wordt het ‘eigen’, en zal men geneigd zijn met de opgedane kennis het project te beheren, te onderhouden en de kennis ook weer over te dragen.