Skip to main content

De wereld wijs

Onderwijs aan kinderen tijdens een pandemie

Achtergrond

Veel scholen in Liberia kampen al met grote tekorten. Denk hierbij aan de meest eenvoudige schoolspullen van schriften tot pennen. Corona heeft het niet makkelijker gemaakt voor de kinderen van Liberia. Ook het onderwijs heeft last van de grote Covis-uitbraak. Kinderen die niet naar school komen, ongemotiveerd, angstig voor het virus.

Doelstelling

Om scholen te ondersteunen en Liberiaanse kinderen enthousiast te houden om naar school te gaan is het nodig om de scholen van voldoende en goed lesmateriaal te voorzien.  Begin van het komend schooljaar willen wij een aantal scholen voorzien van boeken, schriften, schrijfmaterialen, computers etc.

Uitvoering

Fondsenwerving via ons netwerk, de LAN-leden en de Liberiaanse gemeenschap in Nederland.

Verantwoording

Ruim € 2500,- euro aan donaties is ontvangen. Hiermee zijn lesboeken in de Engelse taal aangeschaft, papier, schriften en schrijfgerei. De materialen zijn oktober 2020 verscheept en verspreid over een aantal geselecteerde scholen in Liberia.