Skip to main content

Concern Patriotic Liberians Worldwide

Veel Liberianen in Nederland vinden het nog steeds moeilijk om hier in Nederland hun weg in de samenleving te vinden en zijn nog steeds getraumatiseerd over wat zij en hun familie in de burgeroorlog in Liberia hebben mee gemaakt. Concern Patriotic Liberians Worldwide (CPLW) heeft daarom het initiatief genomen om onze landgenoten de weg te wijzen in de samenleving en te ondersteunen bij hun traumatische klachten. Ook willen wij een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Liberia.

Concern Patriotic Liberians Worldwide komt voort uit The Liberian Association in the Netherlands, dat werd opgericht op 15 oktober 2002 door een aantal Liberianen die waren gevlucht voor de burgeroorlog die vanaf 1989 aan de gang was en alleen maar verliezers kende. Veel van onze landgenoten zijn toen gevlucht naar verschillende landen waaronder ook Nederland.

Doelstellingen CPLW

  • Het behartigen van de belangen van Liberianen in Nederland, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties

  • Streven naar volwaardige participatie van Liberianen in alle facetten van de Nederlandse samenleving en waar mogelijk in Europa
  • Het bevorderen van positieve beeldvorming over Liberianen in Nederland en waar mogelijk in Europa
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met een en ander verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn in de breedste zin van het woord
CPLW Werkwijze

Participatie van onze leden

Alle activiteiten worden op een participatieve wijze ontwikkeld en uitgevoerd in samenspraak met onze leden.

  • Leden ontwikkelen gezamenlijk hun activiteiten
  • Tijdens activiteiten werken aan duurzame contacten tussen leden, andere vluchtelingen en migranten (organisaties) en Nederlanders
  • Betrekken van andere organisaties en instellingen bij de activiteiten

Typisch CPLW

Activiteiten georganiseerd door CPLW worden gekenmerkt door

  • Uit gaan van door leden gesignaleerde behoeftes
  • activiteiten staan open voor eenieder, ongeacht etnische afkomst of geslacht
  • Er wordt inhoudelijk deskundig en verantwoord gewerkt

Verantwoording CPLW

Samenwerkende partners