Skip to main content

LAN Voetbaltoernooi

Babbelen en ballen met elkaar

LAN Voetbaltoernooi

In de zomer van 2020 hebben wij een voetbaltoernooi georganiseerd voor ongedocumeteerden en leden van onze organisatie. Er werden in totaal 13 landenteams gevormd die tegen elkaar hebben gespeeld. In totaal hebben hier 150 mensen aan deelgenomen. Vanwege Corona konden geen toeschouwers aanwezig zijn. De wedstrijden werden geleid door onze vrijwilligers. Behalve de sportieve sfeer werden er veel contacten gelegd, ervaringen uitgewisseld en verbinding gezocht.