Skip to main content

Cultureel ontbijt

Een hapje, een dansje. Een zondagochtend Afrika in Nederland.

Cultureel ontbijt

In samenwerking met andere West Afrikaanse organisaties in Amsterdam hebben wij een cultureel ontbijt georganiseerd met muziek en veel Afrikaanse dans. Tijdens deze bijeenkomst werd er in groepjes gediscussieerd over de Afrikaanse cultuur en het leven in Nederland. Aanwezig waren mensen uit verschillende West Afrikaanse landen en ambtenaren van het Europahuis.


Samenwerkende partners

  • Verenigde West-Afrikaanse Organisaties A’dam

Financiering & ondersteuning

  • Het Europahuis